آسانسورهای غیراستاندارد در استان گلستان پلمب شد

آسانسورهای غیراستاندارد در استان گلستان پلمب شد

مدیرکل استاندارد استان گلستان با اشاره به غیراستاندارد بودن آسانسور استانداری گلستان و پلمب آن، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۵ آسانسور دولتی و غیردولتی در استان گلستان به علت مشکل فنی پلمب شده است. شعارسال: مدیرکل استاندارد استان گلستان با اشاره به غیراستاندارد بودن آسانسور استانداری گلستان و پلمب آن، گفت: از ابتدای سال