معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از برگزاری پانل تخصصی آشنایی با استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های زیر بخش باغبانی خبر داد. " />مدیران Archives - اخبار گرگان طبرستان 24