مهارت آموزی راه حل کاهش بیکاری است/ آموزش ۵۳۰ حرفه در گلستان

مهارت آموزی راه حل کاهش بیکاری است/ آموزش ۵۳۰ حرفه در گلستان

مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان گلستان، حرکت از مدرک گرایی به سمت مهارت آموزی را یکی از اهداف بلند مدت این اداره کل در گلستان عنوان کرد. شعارسال: مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان گلستان، حرکت از مدرک گرایی به سمت مهارت آموزی را یکی از اهداف بلند مدت این اداره کل در گلستان