بیش از ۶۰۰ مددجوی ترکمن فاقد سرپناه مناسب هستند

بیش از ۶۰۰ مددجوی ترکمن فاقد سرپناه مناسب هستند

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان بندر ترکمن گفت: بیش از ۶۰۰ مددجوی ترکمن فاقد سرپناه مناسب هستند که نیاز فوری به بازسازی دارد. شعار سال: به نقل از روابط عمومی کمیته امداد گلستان، حیدر بخشی اظهار کرد: سه هزار نفر و هزار و ۷۲۲ خانوار تحت حمایت این نهاد هستند که بیش از ۶۰۰ مددجوی

۸۰۰۰ مددجوی کمیته امداد در گلستان نیازمند تأمین مسکن هستند

۸۰۰۰ مددجوی کمیته امداد در گلستان نیازمند تأمین مسکن هستند

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: بیش از ۸ هزار خانوار تحت پوشش در استان گلستان فاقد مسکن بوده و یا مسکن آنان غیرمقاوم است. شعارسال: مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: بیش از ۸ هزار خانوار تحت پوشش در استان گلستان فاقد مسکن بوده و یا مسکن آنان غیرمقاوم است. امان‌الله حسین‌پور ظهر امروز