تنها ۲۳ درصد حجم مخازن سدهای گلستان آبگیری شده است

تنها ۲۳ درصد حجم مخازن سدهای گلستان آبگیری شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به ذخیره ۲۳ درصدی حجم مخازن سدهای استان تا آخر فروردین سال جاری گفت: اگر مدیریت صحیح منابع آب نباشد، با توجه به خشکسالی های اخیر در تابستان مشکل به وجود می آید. شعارسال: مهندس علی نظری در جلسه با حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیران