موضع محیط زیست در رابطه با انتقال آب چشمه‌های قطری براساس موازین است

موضع محیط زیست در رابطه با انتقال آب چشمه‌های قطری براساس موازین است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان در ارتباط با طرح انتقال آب چشمه های قطری، گفت: موضع ما در این ارتباط صرفا منطبق بر موازین زیست محیطی است و هیچگونه گرایش خاصی در این موضوع وجود ندارد. شعار سال: به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست گلستان، امیر عبدوس با اعلام این خبر