فعالان محیط‌زیست نگران طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان هستند/ طرح باید در توان اقتصادی کشور باشد/ نگاه بخشی در مدیریت اشتباه است

فعالان محیط‌زیست نگران طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان هستند/ طرح باید در توان اقتصادی کشور باشد/ نگاه بخشی در مدیریت اشتباه است

ایلنا: کارشناس ارشد محیط زیست، با اشاره به طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان گفت: فعالان محیط زیست به شدت نگران هستند و می‌خواهند از راه قانونی و اصولی نگرانی خود را…