سنگ اندازی بابلی ها اینبار جلوی پای منطقه آزاد امیرآباد

سنگ اندازی بابلی ها اینبار جلوی پای منطقه آزاد امیرآباد

شعار سال: پس از اعلاممنطقه آزاد شدن امیر آباد از سوی استاندار مازندران و قرار نگرفتن شهر بابل در اینلیست علی نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای اسلامیاستاندار مازندران شد. متن نامه به شرح زیر است: جناب آقای اسلامی!سلام عليكم توجه شما را به نكات زير جلب می‌كنم: ۱. شمااستاندارمازندران هستيد