بی احترامی سخنگوی شورای شهر گرگان به خبرنگاران باسابقه

بی احترامی سخنگوی شورای شهر گرگان به خبرنگاران باسابقه

شعار سال: کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان بعدازظهر دوشنبه به مناسبت هفته خبرنگار از چند ورزشی نویس باسابقه گرگانی برای تجلیل از زحمات آنها دعوت به عمل آورد. در این جلسه خبرنگاران باسابقه ورزشی گرگان مشکلات موجود در عرصه خبر را بیان و گله مندی خود از اظهارات اخیر رئیس شورای شهر گرگان را