امام محله زبان گویای مردم و مسئولان است

امام محله زبان گویای مردم و مسئولان است

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که امام محله زبان گویای مردم و مسئولان است، گفت: شناسایی انسان های خلاق محله و تلاش برای رشد و ترقی این افراد از رسالت های امام محله است.