رئیس اداره حقوقی سازمان سما بر ضرورت کیفی‌سازی آموزش‌ها در مدارس سما تأکید کرد و گفت: پیوند آموزش و پرورش با مدارس سما در استان گلستان ضعیف بوده است. " />محمدعلی رضایی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24