پیش بینی آبگرفتگی معابر عمومی در گلستان

پیش بینی آبگرفتگی معابر عمومی در گلستان

معاون پیش بینی و توسعه هواشناسی گلستان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان، گفت: برای روز چهارشنبه آبگرفتگی برخی معابر عمومی شهرهای استان دور از انتظار نیست. شعارسال: معاون پیش بینی و توسعه هواشناسی گلستان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان، گفت: برای روز چهارشنبه آبگرفتگی برخی معابر عمومی شهرهای استان