بیان عملکرد یک سال نظام، روح امید در جامعه تزریق می کند

بیان عملکرد یک سال نظام، روح امید در جامعه تزریق می کند

شعار سال: حجت الاسلام محمدرضا ابراهیمی فر در آخرین نماز جمعه شهرستان گنبدکاووس در سال ۹۶ گفت: این ممات و حیات طبیعت درس بزرگی است و عبرت آموز است و فرصت مناسبی نیز هست تا از این تریبون مقدس اشاره ای به دستاوردهای این نظام مقدس داشته باشیم. وی ادامه داد: نظامی که ۴۰ سال