جذب سه هزار میلیارد ریال وام برای تقویت مکانیزاسیون کشاورزی گلستان

جذب سه هزار میلیارد ریال وام برای تقویت مکانیزاسیون کشاورزی گلستان

رییس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت که سه هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تقویت مکانیزاسیون کشاورزی استان در چهار سال اخیر جذب و سرمایه گذاری شده است. شعار سال: عید محمد فاروقی روز یکشنبه اظهار کرد: امسال هم ۶۳۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تقویت بخش مکانیزاسیون کشاورزی استان تخصیص یافته که ۲۸۴