طرح طاها بین واحدهای تولیدی استان گلستان اجرا شد

طرح طاها بین واحدهای تولیدی استان گلستان اجرا شد

مدیرکل استاندارد استان گلستان گفت: طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) تاکنون در بین بیش از ۱۷۱ واحد تولیدی ئ صنعتی و بهداشتی استان اجرا شده است. شعار سال: مدیرکل استاندارد استان گلستان گفت: طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) تاکنون در بین بیش از ۱۷۱ واحد تولیدی ئ صنعتی و بهداشتی استان اجرا شده