ظرفیت‌های گرگان درست معرفی نشده‌است/ لزوم توجه به استحکام سازه

ظرفیت‌های گرگان درست معرفی نشده‌است/ لزوم توجه به استحکام سازه

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: گرگان ویژگی های منحصر به فردی دارد ولی هنوز نتوانسته ایم آن را به خوبی به کشور معرفی کنیم. شعارسال: رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: گرگان ویژگی های منحصر به فردی دارد ولی هنوز نتوانسته ایم آن را به خوبی به کشور معرفی کنیم. فائزه عبداللهی، شامگاه شنبه،