خشکسالی در شهرستان مراوه تپه

خشکسالی در شهرستان مراوه تپه

شهرستان مراوه تپه یکی از محروم ترین مناطق استان گلستان است که به دلایل مختلف از حداقل امکانات زیر ساختی همچون آب شرب و گاز نیز برخوردار نیستند. ۵۰ درصد روستاهای سطح شهرستان مراوه تپه با بحران آب و خدمات بهداشتی روبرو است و با تانکر آبرسانی می شوند. شعار سال: شهرستان مراوه تپه با