آغاز اردوهای مهارت ورزی یاور مربیان در شهرستانها

آغاز اردوهای مهارت ورزی یاور مربیان در شهرستانها

گلستان (پانا) – جلسه مجمع مربیان و مدرسین استان با حضور سلطانی رئیس سازمان دانش آموزی پیشکسوتان تشکیلات در سازمان دانش آموزی استان برگزار شد. در این جلسه مربیان به ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد برنامه های دهه ی فجر همایش یاوران انقلاب انتخابات مجمع مربیان و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند

جلسه مجمع مربیان و مدرسین استان برگزار شد

جلسه مجمع مربیان و مدرسین استان برگزار شد

گلستان (پانا) – جلسه مجمع مربیان و مدرسین استان با حضور سلطانی رئیس سازمان دانش آموزی پیشکسوتان تشکیلات در سازمان دانش آموزی استان برگزار شد. در این جلسه مربیان به ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد برنامه های دهه ی فجر همایش یاوران انقلاب انتخابات مجمع مربیان و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند