خواستار استفاده از ظرفیت جوانان هستیم

خواستار استفاده از ظرفیت جوانان هستیم

رئیس مجمع فاطمی بسیج دانش آموزی استان گلستان فاطمه فغانی ،رئیس مجمع فاطمی استان گلستان و نائب رئیس کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی گفت :جوانانِ امروز طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از عوامل موثر و جزو ستون های انقلاب هستند به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، فاطمه فغانی نائب رئیس گلستانی کنگره ملی