دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد

دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد

دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور دکتر غلامرضا منتظری ، رییس مجمع عالی بسیج استان برگزار شد به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور دکتر غلامرضا منتظری ، رییس مجمع عالی بسیج استان در سازمان نظام مهندسی برگزار شد.   برای مشاهده عکس در سایز

برگزاری دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری

برگزاری دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری

دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور دکتر غلامرضا منتظری ، رییس مجمع عالی بسیج استان در سازمان نظام مهندسی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، دکتر منتظری در دومین مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری استان در سازمان نظام مهندسی گفت: مهندسین از عملکرد و تلاشهای خود در ارائه خدمات