همایش نماز و مدرسه

همایش نماز و مدرسه

تالاب های بین المللی آلا گُل،آجی گُل و آلما گُل این روزها میزبان صدگونه پرنده ی مهاجر از مناطق سردسیر سیبری، تندرا و تایگاه است.