برگزاری جلسه تشکیل کمیته استانی مجمع استانداران کشور

برگزاری جلسه تشکیل کمیته استانی مجمع استانداران کشور

جلسه تشکیل کمیته استانی مجمع استانداران کشور در استان گلستان صبح امروز با حضور مهندس نجار ، معاون وزیر کشور ، سید مناف هاشمی ؛ استاندار گلستان ، برخی استانداران استان های کشور و مقامات ارشد و مدیران کل استانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، سید مناف هاشمی ؛ استاندار گلستان صبح