دقت قضات در صدور قرار‌های منتهی به بازداشت

دقت قضات در صدور قرار‌های منتهی به بازداشت

رئیس کل دادگستری گلستان از قضات خواست: در صدور قرار‌های منتهی به بازداشت دقت کنند. شعار سال: هادی هاشمیان رییس کل دادگستری گلستان در جلسه امروز که با حضور کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و قصات برگزار شد گفت: قضات در صدور قرارهای منتهی به بازداشت دقت کنند و از فرستادن افراد جز در موارد