مسلمانان لکه ترور را از چهره اسلام پاک کنند

مسلمانان لکه ترور را از چهره اسلام پاک کنند

دین اسلام به دلیل برداشت‌های نادرست از آن و جو سنگین رسانه‌های بین المللی در نگاه مردم عامه جهان ظاهری تروریستی و تکفیری دارد و به همین دلیل مسلمانان باید برائت خود را از گرایشات تروریستی اعلام کنند.