کشتار ماهیان تخم ریز در رودخانه های گلستان

کشتار ماهیان تخم ریز در رودخانه های گلستان

گرگان – ایرنا – افزایش آب رودخانه های گلستان در زمستان امسال اگر چه موجب ورود بیشتر ماهیان مولد مهاجر به رودها برای تخم ریزی شد، اما باز شدن پای سودجویان برای سلاخی این ماهیان، آینده صید و صیادی و در نتیجه رزق ماهیگیران استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.