رونق پرورش ماهی گلستان در محیط محصور

رونق پرورش ماهی گلستان در محیط محصور

گرگان – ایرنا – یکی از ظرفیت های توسعه آبزی پروری گلستان، پرورش ماهی به شیوه محیط محصور (پِن) است که به دلیل عمق کم آب دریای خزر در نواحی شرقی قابلیت زیادی برای اجرا دارد.