کشتار هولناک حیات وحش در استان گلستان

کشتار هولناک حیات وحش در استان گلستان

طی ۹ ماه گذشته، در استان گلستان گونه‌های ارزشمندی، چون خرس، مرال و قوچ به وحشیانه‌ترین شکل ممکن قتل عام شده‌اند. شعار سال: طی ۹ ماه گذشته، در سکوت مطلق مسئولان محیط زیست گلستان،گونه‌های ارزشمند حیات وحش در این استان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن قتل عام شده‌اند. مجموعه تصاویر هولناکی که از لاشه خونین گونه‌های ارزشمند