کشف ۴۲۰ کیلوگرم مواد مخدر

کشف ۴۲۰ کیلوگرم مواد مخدر

۲۶ طرح کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه های کشاورزی ، صنایع دستی و گردشگری ، تعاونی ها و صنعت امروز در گرگان به طور متمرکز افتتاح شد.