تعویق رقابتهای لیگ برتر والیبال

تعویق رقابتهای لیگ برتر والیبال

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صندوق توسعه پژوهش و فناوری برای پرداخت تسهیلات کم بهره به مجریان طرح‌های نوآورانه در گلستان افتتاح شد.