زمین لرزه علی آباد کتول خسارتی نداشت

زمین لرزه علی آباد کتول خسارتی نداشت

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان از وقوع سه زمین‌لرزه در صبح امروز در شهرستان علی‌آباد خبر داد. شعار سال: مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان از وقوع سه زمین‌لرزه در صبح امروز در شهرستان علی‌آباد خبر داد.  مجتبی جمالی اظهار کرد: براساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این سه زمین‌لرزه در