گلستان لبریز از غم در ماتم حسین (ع)

گلستان لبریز از غم در ماتم حسین (ع)

گلستانی‌ها امشب، با بازماندگان قیام عاشورا همدردی کردند و به یاد غربت جانکاه زنان و کودکان بازمانده از قیام عاشورا در شب ظلمانی تاریخ بر سر و سینه زدند.