مانور امداد جاده ای در گلستان برگزار می شود

مانور امداد جاده ای در گلستان برگزار می شود

سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان از برگزاري مانور امداد جاده اي در استان گلستان در راستاي هماهنگي بيشتر ساير دستگاه هاي عضو كميسيون اجرايي مديريت ايمني حمل و نقل جاده اي خبر داد. شعار سال: مهندس حسين محبوبي با اعلام این خبر اظهار کرد: هدف از برگزاري مانور امداد جاده اي را