جامعه نیازمند خیزش عمومی برای کاهش جرم است

جامعه نیازمند خیزش عمومی برای کاهش جرم است

گنبدکاووس – ایرنا – رییس کل دادگستری گلستان با بسیار بالا دانستن آمار ورود پرونده به محاکم قضایی و با تاکید بر ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح قوانین، تصریح کرد: امروز جامعه نیاز به خیرش عمومی برای کاهش جرم دارد.