خطر خشکسالی شالیزارهای شرق استان گلستان

خطر خشکسالی شالیزارهای شرق استان گلستان

تصاویر پدیده خشکسالی و خطر نابودی شالیزارها در شرق استان گلستان را نشان می دهد. در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت برنج و صرفه اقتصادی آن، سطح زیر کشت این محصول در کشور به شدت افزایش یافته است و این موضوع باعث تشدید بحران آب در گلستان شد. کشت پنج تا ۶ برابری

سرنوشت برنج های در انبار مانده + فیلم

سرنوشت برنج های در انبار مانده + فیلم

برنج هایی که در انبار مانده و کشاورزانی که چشم انتظار خرید محصول اند شعار سال: اگرچه در گلستان خارج از الگو، شالی کشت می شود اما برنج های مزارع نسق هم، اکنون روی دست کشاورزان مانده است. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت طبرستان ۲۴، تاریخ ۲۶ بهمن ۹۶، کد