قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم الله ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم الله ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم الله ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر و در مراسم امروز قرائت شد. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان، متن این قطعنامه به شرح ذیل است:   حمد و ثنای بی پایان پروردگار بزرگی را سزاست که ملت شریف و حق جوی ایران را کرامت بخشید تا در