دیوار دفاعی گرگان نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است

دیوار دفاعی گرگان نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است

استاندار گلستان از دیوار دفاعی گرگان به عنوان قطب گردشگری یاد کرد و گفت: دیوار دفاعی گرگان نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است. شعار سال: سیدمناف هاشمی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران ثبت جهانی آثار تاریخی و میراثی در یونسکو را بااهمیت خواند و اظهار کرد: دیوار دفاعی گرگان با طول ۲۵۰ کیلومتر از