انتقال ورکان به اکو پارک قزوین

انتقال ورکان به اکو پارک قزوین

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: ورکان، پلنگی که از مرداد ۹۳ تاکنون در گرگان حفاظت می‌شد، برای زندگی بهتر و زیست در محیط طبیعی به اکو پارک طبیعت باراجین استان قزوین منتقل شد. شعار سال: امیر عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: انتقال ورکان با طی مراحل بیهوشی و انتقال به قفس انجام و