«منقشلاق» ما گلستان است

«منقشلاق» ما گلستان است

«۹۰ سال پیش با خانواده و هم‌روستایی‌های‌مان از «منقشلاق» قزاقستان به ایران مهاجرت کردیم. آن زمان من ۶ – ۵ سال بیشتر نداشتم. همه اسباب و وسایل زندگی را بار اسب و قاطر کردیم و راه افتادیم. یادم می‌آید مادربزرگم قبل از رسیدن به ایران از فرط گرسنگی از دنیا رفت. خیلی‌ها به‌خاطر بیماری و