گلستان با توسعه راه آهن، متحول مي‌شود

گلستان با توسعه راه آهن، متحول مي‌شود

استان گلستان با اتصال راه آهن اينچه برون به گرمسار و گرگان به مشهد، متحول مي‌شود. شعار سال: دکتر سيد مناف‌هاشمي استاندار گلستان در ديدار با اعضاي کميته حمل و نقل بين‌المللي راه آهن کشور با اعلام اين خبر، افزود: راه آهن و توسعه آن بهترين زيرساخت براي رونق اقتصادي استاني با ظرفيت‌هاي گلستان است.‏