مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان از تداوم آبدهی رودخانه‌های حوضه گرگان‌رود و قره‌سو در روزهای آتی خبر داد. " />قره‌سو Archives - اخبار گرگان طبرستان 24