حل تحریم داخلی، فشار خارجی را بی اثر می کند

حل تحریم داخلی، فشار خارجی را بی اثر می کند

نماینده دو دوره مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم از ابتدای زمان پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و ادامه هم خواهد داشت، گفت: اگر تحریم داخلی را با مدیریت و استفاده از توانمندی های داخلی حل کنیم، تحریم خارجی بر ما اثر نخواهد داشت.

آخرین اخبار