دشمنی آمریکایی ها تمامی ندارد

دشمنی آمریکایی ها تمامی ندارد

گرگان- جانشین فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: این ساده اندیشی است که گمان کنیم آمریکایی ها دشمنی خود را با ما کنار می گذارند.