۸۱ درصد حجم سدهای گلستان پُرآب است

۸۱ درصد حجم سدهای گلستان پُرآب است

گرگان – ایرنا – مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت که در ۸۱ درصد ظرفیت سدهای این استان، آب ذخیره شده وجود دارد.