امسال باید در استان ۲۰ هزار شغل برای جوانان ایجاد شود

امسال باید در استان ۲۰ هزار شغل برای جوانان ایجاد شود

سیدمناف هاشمی روز یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان گلستان با موضوع فضای مجازی و اشتغال اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها امسال ۳۰ هزار شغل باید در استان ایجاد شود که پرداخت وام بانکی، دستیابی به این هدف را آسانتر خواهد کرد.