امسال هشت هزار نفر به سفر راهیان نور اعزام می شوند

امسال هشت هزار نفر به سفر راهیان نور اعزام می شوند

سرهنگ عبدالله عینعلی ، جانشین سپاه نینوا استان و رییس ستاد راهیان نور استان گلستان اظهار کرد :اعزام مرحله دوم دانشجویی راهیان نور از ۱۶ اسفند و اعزام اردوی راهیان نور محلات از ۲۳ اسفندماه جاری آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، سرهنگ عبد الله عینعلی ؛ جانشین فرماندهی سپاه نینوا استان گلستان

امسال هشت هزار نفر به سفر راهیان نور اعزام شدند

امسال هشت هزار نفر به سفر راهیان نور اعزام شدند

سرهنگ عبدالله عین علی ، جانشین سپاه نینوا استان و رییس ستاد راهیان نور استان گلستان اظهار کرد :اعزام مرحله دوم دانشجویی راهیان نور از ۱۶ اسفند و اعزام اردوی راهیان نور محلات از ۲۳ اسفندماه جاری آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، سرهنگ عبد الله عین علی ؛ جانشین فرماندهی سپاه نینوا