تخلف ۷ میلیارد ریالی واحدهای تخمگذار و جوجه یکروزه در گلستان

تخلف ۷ میلیارد ریالی واحدهای تخمگذار و جوجه یکروزه در گلستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از تخلف گرانفروشی تعدادی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سه فقره تخلف گرانفروشی واحد تولیدی تخم‎مرغ و چهار فقره پرونده گرانفروشی جوجه یکروزه به تعزیرات حکومتی استان گزارش شد. شعارسال: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از تخلف گرانفروشی تعدادی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سه فقره تخلف گرانفروشی