پرواز مجدد زاهدان برفراز آسمان گرگان

پرواز مجدد زاهدان برفراز آسمان گرگان

مدیر کل فرودگاه های گلستان از برقراری مجدد پرواز زاهدان گرگان و بالعکس خبر داد. شعار سال: رامین آذری مدیر کل فرودگاه های گلستان گفت: از نوروز ۹۷ پرواز مسیر گرگان زاهدان و بالعکس در روزهای چهارشنبه هر هفته از طریق شرکت هواپیمایی قشم ایر برقرار میشود. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته