کشف کارگاه تولید پوشاک بچه در طویله

کشف کارگاه تولید پوشاک بچه در طویله

کارگاه پوشاک بچه در طویله‌ای در شهرستان گنبدکاووس کشف شد. شعار سال: محمدرضا فشانی رئیساداره بهزیستیگنبدکاووس با اعلام این خبر افزود:دو نفرازاتباع بیگانهکه در این محلات ساکن بودند با استفاده از برخی اجناس و کالاهای بهداشتی غیر مطلوب در یک طویله مشغول به بسته‌بندی و ایجاد بسته‌های پوشاک بچه کرده و آنها را در بازار هفتگی