درآمدهای مالیاتی در استان گلستان افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی در استان گلستان افزایش یافت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با اشاره به رشد ۳ درصدی وصول مطالبات نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: درآمدهای مالیاتی ۷ ماهه استان گلستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است. شعارسال: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با اشاره به رشد ۳ درصدی وصول مطالبات