سگ‌های ولگرد سوهان روح گرگانی‌ ها

سگ‌های ولگرد سوهان روح گرگانی‌ ها

این روزها اگر تجربه خروج از منزل در صبح زود را داشته باشید بی‌تردید سگ‌های ولگرد یا همان سگ‌های بی‌پناه را در گوشه گوشه شهر گرگان می‌بینید؛ معضلی که باعث رعب و وحشت زنان و کودکان شده است.